คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

013137
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
51
46
275
12576
892
753
13137

Your IP: 54.156.86.61
Server Time: 2018-03-23 18:23:08
คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย
       
อ.ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล
หัวหน้าภาควิชา
       
       
อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
รองหัวหน้าภาควิชา
อ.ดร.เมธาวี ยุทธพงศ์ธาดา
รองหัวหน้าภาควิชา
อ.ดร.สมาน แก้วเรือง
เลขานุการภาควิชา
 
       
รศ.ดร.ประเทือง ทินรัตน์ รศ.ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล
       
ผศ.ดร.โกวิทย์ พิมพวง อ.ดร.รุจิรา เส้งเนตร อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์ อ.พัชราพรรณ กะตากูล
       
     
  อ.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ  อ.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  
       
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำภาควิชา
       
   
ธนิสร เกิดแก้ว(พี่อ้อ) วิลาสีณี เพ็ชร์ภา(มิ้ง) ปาลิตา อ้นประวัติ(กุ๊กกิ๊ก)