คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

020821
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29
43
103
20410
820
1653
20821

Your IP: 54.196.42.8
Server Time: 2018-08-21 11:42:56
คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย
       
อ.ดร.รุจิรา เส้งเนตร
หัวหน้าภาควิชา
       
       
อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
อ.ดร.เมธาวี ยุทธพงศ์ธาดา
อ.ดร.สมาน แก้วเรือง
 
       
รศ.ดร.ประเทือง ทินรัตน์ รศ.ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล
       
ผศ.ดร.โกวิทย์ พิมพวง อ.ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์ อ.พัชราพรรณ กะตากูล
       
     
  อ.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ  อ.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  
       
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำภาควิชา
       
   
ธนิสร เกิดแก้ว(พี่อ้อ) วิลาสีณี เพ็ชร์ภา(มิ้ง) ปาลิตา อ้นประวัติ(กุ๊กกิ๊ก)