คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

026086
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
41
255
25600
520
1005
26086

Your IP: 18.212.93.234
Server Time: 2018-12-15 03:23:15
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล
ประธานหลักสูตร

       
       
อ.ดร.เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา
กรรมการ
อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
กรรมการ
อ.ดร.สมาน แก้วเรือง
กรรมการ
อ.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
เลขานุการหลักสูตร