คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

018043
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
46
42
334
17191
1271
1878
18043

Your IP: 54.158.15.97
Server Time: 2018-06-24 16:48:59
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล
ประธานหลักสูตร

       
       
อ.ดร.เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา
กรรมการ
อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
กรรมการ
อ.ดร.สมาน แก้วเรือง
กรรมการ
อ.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
เลขานุการหลักสูตร