คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

020819
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
27
43
101
20410
818
1653
20819

Your IP: 54.196.42.8
Server Time: 2018-08-21 11:42:48
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล
ประธานหลักสูตร

       
       
อ.ดร.เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา
กรรมการ
อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
กรรมการ
อ.ดร.สมาน แก้วเรือง
กรรมการ
อ.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
เลขานุการหลักสูตร