คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

023978
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
16
31
47
23713
464
2053
23978

Your IP: 54.198.212.30
Server Time: 2018-10-15 09:42:26
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล
ประธานหลักสูตร

       
       
อ.ดร.เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา
กรรมการ
อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
กรรมการ
อ.ดร.สมาน แก้วเรือง
กรรมการ
อ.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
เลขานุการหลักสูตร