คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

013134
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
48
46
272
12576
889
753
13134

Your IP: 54.156.86.61
Server Time: 2018-03-23 18:22:07
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล
ประธานหลักสูตร

       
       
อ.ดร.เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา
กรรมการ
อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
กรรมการ
อ.ดร.สมาน แก้วเรือง
กรรมการ
อ.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
เลขานุการหลักสูตร