คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

026091
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12
41
260
25600
525
1005
26091

Your IP: 18.212.93.234
Server Time: 2018-12-15 03:23:30
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ(นานาชาติ)

อาจารย์ ดร.รุจิรา เส้งเนตร
ประธานหลักสูตร

       
รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
กรรมการ
ผศ.ดร.โกวิทย์ พิมพวง
กรรมการ
อ.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ
กรรมการ
อ.พัชราพรรณ กะตากูล
เลขานุการหลักสูตร