คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

014586
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
24
61
337
13934
1113
1228
14586

Your IP: 54.166.172.33
Server Time: 2018-04-27 04:43:55
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ(นานาชาติ)

อาจารย์ ดร.รุจิรา เส้งเนตร
ประธานหลักสูตร

       
รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
กรรมการ
ผศ.ดร.โกวิทย์ พิมพวง
กรรมการ
อ.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ
กรรมการ
อ.พัชราพรรณ กะตากูล
เลขานุการหลักสูตร