คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

020822
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30
43
104
20410
821
1653
20822

Your IP: 54.196.42.8
Server Time: 2018-08-21 11:42:59
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ(นานาชาติ)

อาจารย์ ดร.รุจิรา เส้งเนตร
ประธานหลักสูตร

       
รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
กรรมการ
ผศ.ดร.โกวิทย์ พิมพวง
กรรมการ
อ.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ
กรรมการ
อ.พัชราพรรณ กะตากูล
เลขานุการหลักสูตร