คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

023983
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
21
31
52
23713
469
2053
23983

Your IP: 54.198.212.30
Server Time: 2018-10-15 09:43:17
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ(นานาชาติ)

อาจารย์ ดร.รุจิรา เส้งเนตร
ประธานหลักสูตร

       
รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
กรรมการ
ผศ.ดร.โกวิทย์ พิมพวง
กรรมการ
อ.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ
กรรมการ
อ.พัชราพรรณ กะตากูล
เลขานุการหลักสูตร