คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

018036
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
39
42
327
17191
1264
1878
18036

Your IP: 54.158.15.97
Server Time: 2018-06-24 16:47:41
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ(นานาชาติ)

อาจารย์ ดร.รุจิรา เส้งเนตร
ประธานหลักสูตร

       
รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
กรรมการ
ผศ.ดร.โกวิทย์ พิมพวง
กรรมการ
อ.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ
กรรมการ
อ.พัชราพรรณ กะตากูล
เลขานุการหลักสูตร