คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

020818
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
26
43
100
20410
817
1653
20818

Your IP: 54.196.42.8
Server Time: 2018-08-21 11:42:43
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ทินรัตน์
ประธานหลักสูตร

         
รศ.ดร.ศิริวรรณ นันทจันทูล
กรรมการ
อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
กรรมการ
รศ.ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี
กรรมการ
อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
เลขานุการหลักสูตร
อ.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตร