คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

023979
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
17
31
48
23713
465
2053
23979

Your IP: 54.198.212.30
Server Time: 2018-10-15 09:42:44
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ทินรัตน์
ประธานหลักสูตร

         
รศ.ดร.ศิริวรรณ นันทจันทูล
กรรมการ
อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
กรรมการ
รศ.ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี
กรรมการ
อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
เลขานุการหลักสูตร
อ.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตร