คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

014584
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
22
61
335
13934
1111
1228
14584

Your IP: 54.166.172.33
Server Time: 2018-04-27 04:43:21
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ทินรัตน์
ประธานหลักสูตร

         
รศ.ดร.ศิริวรรณ นันทจันทูล
กรรมการ
อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
กรรมการ
รศ.ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี
กรรมการ
อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
เลขานุการหลักสูตร
อ.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตร