คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

013140
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
54
46
278
12576
895
753
13140

Your IP: 54.156.86.61
Server Time: 2018-03-23 18:24:05
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ทินรัตน์
ประธานหลักสูตร

         
รศ.ดร.ศิริวรรณ นันทจันทูล
กรรมการ
อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
กรรมการ
รศ.ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี
กรรมการ
อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
เลขานุการหลักสูตร
อ.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตร