คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

026087
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
41
256
25600
521
1005
26087

Your IP: 18.212.93.234
Server Time: 2018-12-15 03:23:18
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ทินรัตน์
ประธานหลักสูตร

         
รศ.ดร.ศิริวรรณ นันทจันทูล
กรรมการ
อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
กรรมการ
รศ.ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี
กรรมการ
อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
เลขานุการหลักสูตร
อ.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตร