คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

023976
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14
31
45
23713
462
2053
23976

Your IP: 54.198.212.30
Server Time: 2018-10-15 09:41:33
โครงการพิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (นานาชาติ)
     
อ.ดร.รุจิรา เส้งเนตร
ประธานหลักสูตร
อ.พัชราพรรณ กะตากูล
กรรมการ
อ.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ
เลขานุการหลักสูตร