คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

013138
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
52
46
276
12576
893
753
13138

Your IP: 54.156.86.61
Server Time: 2018-03-23 18:23:28
โครงการพิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (นานาชาติ)
     
อ.ดร.รุจิรา เส้งเนตร
ประธานหลักสูตร
อ.พัชราพรรณ กะตากูล
กรรมการ
อ.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ
เลขานุการหลักสูตร