คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

020820
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
28
43
102
20410
819
1653
20820

Your IP: 54.196.42.8
Server Time: 2018-08-21 11:42:53
โครงการพิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (นานาชาติ)
     
อ.ดร.รุจิรา เส้งเนตร
ประธานหลักสูตร
อ.พัชราพรรณ กะตากูล
กรรมการ
อ.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ
เลขานุการหลักสูตร