คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

014580
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
18
61
331
13934
1107
1228
14580

Your IP: 54.166.172.33
Server Time: 2018-04-27 04:42:14
โครงการพิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคพิเศษ)
อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ประธานหลักสูตร
อ.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
กรรมการ
อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
เลขานุการหลักสูตร