คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

018038
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
41
42
329
17191
1266
1878
18038

Your IP: 54.158.15.97
Server Time: 2018-06-24 16:48:02
โครงการพิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคพิเศษ)
อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ประธานหลักสูตร
อ.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
กรรมการ
อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
เลขานุการหลักสูตร