คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

020817
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
25
43
99
20410
816
1653
20817

Your IP: 54.196.42.8
Server Time: 2018-08-21 11:42:41
โครงการพิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคพิเศษ)
อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ประธานหลักสูตร
อ.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
กรรมการ
อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
เลขานุการหลักสูตร