คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

023982
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
20
31
51
23713
468
2053
23982

Your IP: 54.198.212.30
Server Time: 2018-10-15 09:43:15
โครงการพิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคพิเศษ)
อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ประธานหลักสูตร
อ.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
กรรมการ
อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
เลขานุการหลักสูตร