คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

026090
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
41
259
25600
524
1005
26090

Your IP: 18.212.93.234
Server Time: 2018-12-15 03:23:27
โครงการพิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคพิเศษ)
อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ประธานหลักสูตร
อ.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
กรรมการ
อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
เลขานุการหลักสูตร