คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

014581
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
19
61
332
13934
1108
1228
14581

Your IP: 54.166.172.33
Server Time: 2018-04-27 04:42:31
โครงการพิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคพิเศษ)
รศ.ดร.ประเทือง ทินรัตน์
ประธานหลักสูตร
อ.ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล
กรรมการ
รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล
เลขานุการหลักสูตร