คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

023977
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
15
31
46
23713
463
2053
23977

Your IP: 54.198.212.30
Server Time: 2018-10-15 09:41:44
โครงการพิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคพิเศษ)
รศ.ดร.ประเทือง ทินรัตน์
ประธานหลักสูตร
อ.ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล
กรรมการ
รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล
เลขานุการหลักสูตร