คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

013133
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
47
46
271
12576
888
753
13133

Your IP: 54.156.86.61
Server Time: 2018-03-23 18:21:47
โครงการพิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคพิเศษ)
รศ.ดร.ประเทือง ทินรัตน์
ประธานหลักสูตร
อ.ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล
กรรมการ
รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล
เลขานุการหลักสูตร