คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

020823
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
31
43
105
20410
822
1653
20823

Your IP: 54.196.42.8
Server Time: 2018-08-21 11:43:01
โครงการพิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคพิเศษ)
รศ.ดร.ประเทือง ทินรัตน์
ประธานหลักสูตร
อ.ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล
กรรมการ
รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล
เลขานุการหลักสูตร