คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

018041
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
44
42
332
17191
1269
1878
18041

Your IP: 54.158.15.97
Server Time: 2018-06-24 16:48:35
โครงการพิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคพิเศษ)
รศ.ดร.ประเทือง ทินรัตน์
ประธานหลักสูตร
อ.ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล
กรรมการ
รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล
เลขานุการหลักสูตร